Er is hoop.

IMG-20171224-WA0010

Ps. Paulus Alimoestar

Evangelie Gemeente De Deur is een onderdeel van de Christian Fellowship Ministries (CFM), een samenwerkingsverband van meer dan 2600 kerken.

De bedoeling van deze site is u te helpen een begrip te krijgen van de levensveranderende kracht van Jezus Christus en enige uitleg te geven over onze kerk. De tabbladen aan de bovenkant geven u toegang tot de verschillende onderwerpen.

Wij hopen u een keer op één van onze activiteiten te kunnen begroeten.

Wekelijkse Samenkomsten

ZONDAG

11.00 uur - ochtenddienst
18.00 uur - avonddienst

WOENSDAG

19.30 uur - midweekdienst

Komende Activiteiten

Levens-veranderende-diensten    

Jezus Christus leeft!

Zangdienst

Wanneer de kerkdienst begint starten wij met het zingen van een aantal liedjes. De Bijbel vertelt ons namelijk dat God troont op de lofzang van zijn kinderen. Vol enthousiasme klappen mensen met de liederen mee en heffen zij hun handen op in aanbidding.

Kent u de teksten van de verschillende liedjes niet? Dat is geen probleem. Alle teksten worden namelijk geprojecteerd op een scherm zodat u mee kunt zingen en God kunt prijzen.

Prediking

Elke dienst wordt er een nieuwe preek gepreekt waarbij verschillende belangrijke aspecten vanuit het geloof en het leven ter sprake komen. In deze preken staat het Woord van God, zoals geschreven staat in de Bijbel, altijd centraal en zullen verschillende Bijbelteksten worden aangehaald en uitgelegd.

Wanneer u onze kerkdiensten bezoekt en uw hart open stelt voor wat God tot uw hart wilt spreken, zal God door de prediking heen wonderen kunnen doen in uw leven.

Oproep

Aan het einde van elke preek worden alle aanwezigen in gelegenheid gesteld, in gebed tot God te komen naar aanleiding van de prediking. Ook wordt u de mogelijkheid gegeven, indien u Jezus nog niet heeft aangenomen als uw persoonlijke Redder en Verlosser, om Jezus Christus in uw hart uit te nodigen. 

 


Fellowship

Na elke dienst wordt ruim de tijd gegeven om wat te drinken, na te praten en vriendschappen te sluiten met andere kerkbezoekers.

Wij hopen u bij een van onze samenkomsten te kunnen verwelkomen, want u bent van harte uitgenodigd!

Mvgr.

Ps. Paulus Alimoestar

Klik op de foto voor meer...>>

De Deur Balona
Albertlaan 13
Paramaribo

Tel: 878-4611
E-mail: info@dedeurbalona.com

logo dedeur